Διαπραγμάτευση τιμής ΨΗΣΤΙΕΡΕΣ ΗΛΙΑΚΟΙ ΚΛΟΠΗ A/C ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ

Β. Κ. Καζάνα