Διαπραγμάτευση τιμής 27 06 Samsung Curved 30 06 A/C HITACHI KINHTH ΦΥΛΛΑΔΙΟ 24/08 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Β. Κ. Καζάνα