Διαπραγμάτευση τιμής 27 06 Samsung Curved 30 06 A/C HITACHI KINHTH ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 27-07-2014 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 7/8/2014

Β. Κ. Καζάνα